Historie

Hotellets historie startede i 1926, hvor Christian Ovesen købte grunden som en udstykning fra Pilegård, matr. 24i. Tre år senere havde han fået det udbygget til dobbelt størrelse og udstyret med en veranda ud til vandet og en anlægsbro til de lokale turistfærger. Allerede dengang var hotellet et større etablissement med både restaurant og krostue, hvor man blandt andet kunne få en “halv kaffe”, altså kaffe blandet med snaps i et forhold, så man lige kunne se bunden af koppen.

Den 1. juli 1934 skete der to ting, der skulle gøre hotellet til et omdrejningspunkt for Greves lokalkultur. Dels var det blevet forpagtet af “de to grevinder”, søstrene Tove og Sigrid Andersen, der den dag havde åbningsdag. Og dels indviede man den “nye” Gl. Køge Landevej, der var blevet belagt med cement. Nu kunne københavnerne køre helt til Køge uden at risikere at sidde fast i sandet, og undervejs kunne de få en frokostanretning på hotellet. Dette sammenfald sikrede badehotellet en øjeblikkelig succes. Men det var ikke kun forbipasserende, der gjorde brug af hotellet. Tove og Sigrid havde 3 dobbeltværelser og 7 enkeltværelser til pensionsgæster, og dem blev der efterspørgsel på. Den 1. maj 1935 gav sognerådet desuden tilladelse til at der tre aftener om ugen måtte holdes åbent. Det blev startsignalet til en lang række lokale fester og arrangementer, bla. høstfester, fastelavn, foreningsfester og forskellige temafester. Men det hele var ikke kun fest; både sognerådet og grundejerforeningen var blandt dem, der holdt generalforsamlinger på badehotellet. Da søstrene i februar 1936 købte hotellet, skrev Politiken at de havde skabt et “samlingssted for beboerne langs den sydlige riviera”.

Greve Badehotel omkring 1930

Greve Badehotel omkring 1930

Søstrene Andersen byggede hotellet ud i flere omgange. I 1935 istandsatte de en bygning til bla. dans, kaldet den Kinesiske Sal. Men den største udvidelse kom i juni 1937, hvor de åbnede en nyopført biograf ved siden af hovedbygningen. Her blev vist en ny film hver uge, og salen blev desuden brugt til større forsamlinger. som f.eks. pensionistudflugter og søndagsgudstjenester. Under besættelsen blev hotellet desuden et yndet sted for københavnerne, der led under mørklægningen af hovedstaden, samt for tyskere, der var gået under jorden. Tove og Sigrid Andersen havde Greve Badehotel indtil 1948. De solgte hotellet, men beholdt biografen.

Det blev overtaget af den tjeneruddannede Viggo Jørgensen, der i løbet af 50’erne gjorde stedet til et professionelt etablissement med stor omsætning og underholdning med bla. Dirch Passer. I sin tid som ejer fik Jørgensen mange købstilbud fra bla. internationale kæder, men han afslog. Først da han trak sig tilbage i 1973 solgte han, men denne gang til kommunen. Hotellet forpagtedes derefter af Ebbe Grønne, der efter nogle år overtog ejerskabet, og i 1987 omdøbte stedet til Greve Strand-pavillon. I 1994 overtoges det af Alex Meyer, der istandsatte det og førte det tilbage til sit oprindelige udseende. Meyer lavede en afstemning blandt greveborgerne om et nyt navn, og man vedtog at kalde det Greve Strandkro. Efter Alex Meyers død blev Greve Strandkro videreført af hustruen Gitte Holm frem til forået 2010. Jan Flyckt Hansen overtog stedet den 1. marts 2012. Bent olsen overtog stedet den 1. september 2013.

Fra 1. december 2015 overtog GS-HOTEL ApS med Direktør Said Kiaei Greve Strandkro. Said Kiaei har nogle års erfaring fra restaurationsbranchen. Said Kiaei driver Bergs steakhouse & cafe i nabo bygningen siden marts 2013.